Psychologische theorieën in online marketing

Het menselijk brein is een interessant en bijzonder iets. De psychologie is ontzettend belangrijk in de online marketing. Het is de gemiste link tussen data-analyse en het gedrag van mensen. De data-analyse geeft bijvoorbeeld weer na hoelang en waar de bezoekers de website verlaten. Door middel van de psychologie is dit gedrag van mensen te verklaren. Door als bedrijf op het gedrag van mensen in te spelen zijn veel klanten te winnen. In deze blog worden een aantal van deze psychologische theorieën toegelicht. 

Prospect theory

Iets winnen geeft een ontzettend heerlijk gevoel. Iets verliezen geeft echter een heel slecht gevoel. Uit onderzoek is gebleken dat het vervelende gevoel van iets verliezen sterker weegt dan het goede gevoel van iets winnen. Wat betekent dit? Dit betekent dat mensen vaak risico-avers gedrag vertonen. Liever mogelijke verliezen vermijden dan kans maken op grote winsten en dus ook grote verliezen. Hier maken veel bedrijven gebruik van in hun reclamecampagnes en marketingbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de gratis proefperiode die je bij veel platformen krijgt. Bijvoorbeeld Netflix. Na de gratis proefperiode wil je niet meer zonder Netflix, waardoor het verlies van de mogelijkheden van Netflix zwaarder weegt dan de maandelijkse kosten ervan. 

Endowment effect

Deze theorie gaat door op de risico-aversie. Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen meer waarde hechten aan een product als het al in hun bezit is. Zo werd bij dit onderzoek een groep mensen een muziekbox gegeven. Daarna werd deze groep gevraagd voor hoeveel ze deze zouden verkopen. Ook werd aan een andere groep mensen gevraagd, die niet in het bezit waren van deze muziekbox, wat ze er voor uit zouden geven. Uitslag? Een vraagprijs van $51,52 van de verkopers en een betalingsbereidheid van $22,32 van de kopers. Hier is in de online marketing ook goed op in te spelen. Denk hierbij aan het gebruik van de zinnen “Uw producten liggen nog in uw winkelmand”. De koper krijgt het gevoel alsof de producten al van hem zijn en wil ze niet verliezen. De bezoeker zal de producten zo eerder afrekenen dan uit de winkelmand gooien.

Self-consistency 

Dit is een lastigere theorie. Het komt erop neer dat de persoon consistent wil zijn en dus niet telkens van zijn/haar ideeën wil afwijken . Zij zullen deze dissonantie dus ook proberen te ontlopen. Een marketingmethode die hierbij gebruikt kan worden is Positive cueing. Hierbij worden mensen bewust gemaakt van iets wat ze automatisch al deden en wat goed was, maar wat ze door het automatisme vaak niet meer doorhadden. Denk hierbij aan het uitdoen van het licht in een kamer als je weggaat. Door mensen zich van dit milieuvriendelijke gedrag bewust te maken zullen ze zich nog milieubewuster gaan gedragen. Kortom, maak de mensen bewust van een bepaald gedrag. Dit zal ertoe leiden dat men hiermee consistent wil zijn. 

Contactformulier op je website verbeteren

Bijna elk bedrijf heeft wel een contactformulier op haar website. Toch is niet elk contactformulier even fijn voor gebruik. Sommige formulieren zijn heel ingewikkeld waardoor klanten afhaken. Een goed contactformulier is heel belangrijk en veel bedrijven onderschatten de waarde ervan. In deze blog zullen wat tips worden gegeven om het contactformulier op je website te verbeteren. 

Niet te lang formulier

Heel veel mensen hebben een hekel aan het invullen van een lang formulier. Veel mensen haken dan ook af als ze zien dat ze een lang formulier moeten invullen. Zorg er dus voor dat je alleen de noodzakelijke informatie van de klanten vraagt, waardoor het contactformulier zo simpel en kort mogelijk blijft. Een studie heeft zelfs bewezen dat contactformulieren met slechts drie velden het beste resultaat leveren.

Stel de bezoeker gerust

Vertel de bezoeker duidelijk wat er met zijn/haar gegevens gebeurt na het insturen ervan. Beloof je klant te reageren en hou je hier ook aan. Dit zorgt voor meer vertrouwen in jouw bedrijf. 

Design

De vorm van je formulier is ook heel belangrijk. Zorg voor niet al te veel afleidingen, maar maak daarnaast de opmaak wel leuk en toepassend bij jouw bedrijf. Maak duidelijke velden en kies de kleuren verstandig. Mensen moeten tenslotte ook aangetrokken worden door het contactformulier.

Telefoonnummer

Mensen vullen het minst snel hun telefoonnummer in. Het is namelijk heel persoonlijk en geven dit dus niet graag aan vreemden. Vraag er dan ook niet naar indien dit niet nodig is. Als het invullen van het telefoonnummer wel noodzakelijk is moet je er altijd bijzetten waarom dit nodig is. Daarnaast is het ook weer een extra veld en hoe minder velden, hoe beter. Kies er daarnaast anders voor om dit veld optioneel te maken. Als een e-mail genoeg is, vraag dan niet om een telefoonnummer.

BCG-matrix

De BCG-matrix is een strategisch beleid dat u in uw bedrijf kunt toepassen. Voor veel mensen is dit een onbekende strategie. Dit is de reden waarom ik in deze blog in het kort zal toelichten wat de BCG-matrix inhoudt. 

Wat is het?

De BCG-matrix is door de Boston Consulting Group in het leven geroepen, rond de jaren zeventig. Het wordt veel gebruikt in de portfolio analyse. Dit is een hulpmiddel voor het nemen van beslissingen over investeringen in product-marktcombinaties waarin het bedrijf werkzaam is. Het model wordt veel gebruikt omdat het redelijk eenvoudig is toe te passen. 

Waaruit bestaat het?

De matrix bestaat uit twee assen. Op de horizontale as wordt het relatieve marktaandeel weergegeven. Dit is het marktaandeel van een product of bedrijfsonderdeel van de eigen onderneming ten opzichte van het marktaandeel van de grootste concurrent op de markt. Het midden (waar de verticale as de horizontale as snijdt) wordt aangeduid met de waarde ‘1’. Alles onder deze waarde (rechts van de verticale as) betekent een lager marktaandeel dan de grootste concurrent.

Dan blijft de verticale as nog over. Hierop wordt de groei van een product of bedrijfsonderdeel weergegeven. Het midden wordt aangeduid met een waarde van 10% groei. Alles onder de horizontale streep staat voor minder dan 10% groei. Boven de streep betekent dan natuurlijk meer dan 10% groei. 

‘De vier gebieden’ 

  1. Star: Dit is het gebied linksboven met een hoog marktaandeel en een hoge marktgroei. Dit zijn leiders binnen de markt. De opbrengsten zijn dus groot, maar de kosten van de investeringen zijn ook groots. Dit om de goede positie te behouden of zelfs nog te verbeteren. De netto opbrengsten zijn dan ook vaak minimaal.
  2. Question Mark: Dit gebied is rechtsonder en bevat een laag marktaandeel en een hoge marktgroei. Dit is een positie waar je je liever niet bevindt. Het brengt namelijk weinig op en het kost veel geld. Het doel is dan ook uitgroeien tot “star”. Dit kan door de juiste strategieën. 
  3. Cash Cow: Dit is de gunstigste positie in de matrix. De goede concurrentiepositie van de Star is behouden en de markt is tot rust gekomen. Er is weinig groei van het product waardoor de investeringskosten laag kunnen blijven. De naam ‘Cash Cow’ refereert naar het rustig uitmelken van de koe, ofwel het rustig pakken van veel winst.
  4. Dog: Tot slot is er nog de positie rechtsonder. Deze positie betekent lage kosten en lage opbrengsten. Wel is het zo dat de grotere concurrent het grootste deel van de afzet naar zich toe zal trekken. Stoot producten dan ook zo snel mogelijk af als ze te duur worden om aan te bieden.

De online marketing trends voor 2019

Wij hebben onderzoek gedaan naar de marketing ontwikkelingen in 2018 en hebben de meest opvallende op een rijtje gezet. Social media wordt belangrijker dan televisie en kranten. Dit heeft ook invloed op de online marketing. Maar hoe precies? En hoe zal dit zich in 2019 ontwikkelen?

Instagram stories belangrijker dan Instagram feed

Aangezien de stories bovenaan staan, bekijkt men voortaan eerder de stories dan dat men door zijn of haar feed met foto’s scrollt. Dit betekent dat marketeers hier goed gebruik van kunnen maken. Je hebt het namelijk zelf misschien niet snel door, maar om de 3 verhalen komt gemiddeld een advertentie langs. Ook is het makkelijk om met tags je website links toe te voegen. In een tik bevinden de consumenten zich op je website. De gemakzucht waarmee dit gaat zorgt voor een grote kans op afzet voor de marketeers.

Maak nog wel gebruik van offline marketing

Het lijkt voor veel mensen misschien nutteloos en ouderwets, maar offline marketing werpt ook nog steeds zijn vruchten af. Het is zelfs zo dat het vaak de online marketing kan versterken. Een simpel ouderwets foldertje kan voor sommige consumenten nog steeds heel waardevol zijn. Een voorbeeld is Amazon. Dit online kanaal stuurt ook elk jaar de online speelgoed folder als geprinte versie rond. Maak hier gebruik van als marketeer! Niet iedere consument is bekend met de online wereld van social media.

LinkedIn wordt steeds belangrijker

In 2018 nam het dagelijks aantal gebruikers van LinkedIn steeds verder toe, met maar liefst 25%. Deze trend zal zich doorzetten in 2019. Een bekende trend is dat niet langer bedrijven, maar vaak de medewerkers afzonderlijk content delen op LinkedIn. Hierdoor verspreidt de content zich veel meer en vinden veel mensen het betrouwbaarder. Bedrijfspagina’s worden steeds minder populair, terwijl persoon pagina’s juist in populariteit stijgen. Hier is makkelijk gebruik van te maken door bedrijven, door je werknemers afzonderlijk te laten marketeren. Daarnaast gaat ook LinkedIn gebruik maken van stories.

Influencer marketing

Influencer marketing is de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel binnen de marketingstrategie van bedrijven geworden. Dit is niet heel gek. Social media is namelijk ongelofelijk populair geworden in de 21ste eeuw. Waarom zouden bedrijven daar dan niet hun voordeel uit halen? Er wordt zelfs voorspeld dat de komende 5 jaar ongeveer 5 tot 10 miljard dollar in influencer marketing geïnvesteerd zal worden. Maar wat is influencer marketing dan precies?

Wat is influencer marketing?

Aan de ene kant is influencer marketing een compleet nieuw fenomeen. Aan de andere kant werden mensen vroeger ook al beïnvloed door iemand waar ze tegen opkeken. Het is eigenlijk de mond-tot-mondreclame van de 21ste eeuw, maar dan via het internet. Een bedrijf zet een persoon of groep in om middels beroemdheid op social media invloed uit te oefenen op de doelgroep van het bedrijf. Het is daarom van belang dat de influencers veel volgers hebben op social media, waardoor ze van grote invloed kunnen zijn. In de content die de influencers plaatsen verwerken ze vaak een product of dienst. Het kan zijn dat de consument dit weet en daarom de influencers opzoekt bij het nemen van de beslissing om een product wel of niet te kopen. Het kan ook zijn dat de consument dit niet direct door heeft, maar wel indirect beïnvloed wordt door de influencer. Dit is het doel dat de bedrijven met deze vorm van marketing proberen na te streven.

Opbrengsten van influencer marketing

De bedrijven kunnen door middel van influencer marketing specifieke doelgroepen bereiken. Iedere influencer is gespecialiseerd op een bepaald gebied. De volgers van deze influencers zijn vanzelfsprekend ook geïnteresseerd in dit vakspecialisme. Denk aan een voetballer of een kunstenaar. De bedrijven kunnen dus heel doelgericht de consument bereiken.

Daarnaast zorgen de influencers voor veel zichtbaarheid van het product. Zij hebben een sterke band met hun volgers en kunnen deze volgers aanzetten tot het verrichten van acties. Denk hierbij aan de aankoop van deze producten. Influencers worden vaak gezien als een soort autoriteit. Tot slot wordt deze verkooptruc niet direct gezien als een irritant verkooppraatje. Dit is uiteindelijk wel het principe, alleen komt het zo op een veel natuurlijkere manier bij de doelgroep aan.

Soorten influencers

Er zijn grofweg drie soorten influencers: macro, micro en nano.

Macro influencers zijn fenomenen met miljoenen abonnees/volgers op social media. Deze zijn voor bijna alle bedrijven onbetaalbaar. Interessanter voor kleine bedrijven zijn de micro influencers. Deze hebben over het algemeen tussen de 5.000 en 50.000 volgers. Zij beginnen pas net op te vallen in de markt en hebben aansprekende content. De volgers zijn vaak actiever omdat de influencers vaak hun passie delen. De volgers zijn hier echt geïnteresseerd in.

Ten slotte heb je de nano influencers. Zij hebben vaak tussen de 100 en 5.000 volgers. Ze hebben vaak direct contact met hun volgers, waardoor er betrokkenheid en een relatie met de volgers ontstaat. Deze influencers hebben vaak bepaalde kennis over een onderwerp en worden als betrouwbaarder gezien dan macro en micro influencers.

Toekomst van influencer marketing

Influencer marketing zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden aangezien social media alsmaar populairder wordt. Het is een aanrader om hier gebruik van te maken als bedrijf, ook al is het maar een klein deel van de marketingstrategie.

SEA, waarom je dit zeker toe moet passen!

Online vindbaarheid wordt steeds belangrijker. Er zijn zoveel vissen in de zee dat je aan SEO niet alleen genoeg hebt. Het optimaliseren van je webpagina zodat je in google zo goed mogelijk scoort is een mooi begin. Maar om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken met je website, is het van belang dat ook SEA ingezet wordt. Ja, je betaald voor het zoekverkeer op je pagina, maar het kan in korte tijd veel nieuw verkeer op je website genereren. Het is van groot belang om SEA en SEO te combineren. Als je namelijk alleen betaald voor advertenties, maar je website is totaal niet geoptimaliseerd, dan zal het verkeer op je pagina niet kwalitatief zijn en zul je dus wel clicks genereren, maar geen leads. Dit is net zoiets als betalen voor een nieuwe telefoon, om er vervolgens alleen naar te mogen kijken. Weggegooid geld dus.

Waarom SEA?

Zoekmachineoptimalisatie(SEO) is een proces wat heel veel tijd kost, je zult continu bezig moeten blijven om je website geoptimaliseerd te houden en door Google gewaardeerd te worden. SEA zorgt voor snel veel extra verkeer op je website. Je krijgt hierbij directe waardering, waar je met SEO eerst een reputatie op dient te bouwen om door Google gewaardeerd te worden. Heel simpel gezegd kan iedereen verkeer op zijn website krijgen door te betalen voor advertenties. SEO dient gedurende lange tijd toegepast te worden, je bent eigenlijk nooit klaar met het optimaliseren van je website, omdat Google ook steeds de voorwaarden bijstuurt. SEA is juist uitermate geschikt voor tijdelijk gebruik, wanneer je een tijdelijke actie hebt, kan het heel waardevol zijn om SEA toe te passen. Door het vaak tijdelijke karakter is ook goed te meten hoeveel het uiteindelijk oplevert. Doordat SEA zo ingesteld is dat je getoond wordt bij bepaalde zoekwoorden, is het verkeer dat via deze weg op je website terecht komt bijna zeker geïnteresseerd in wat je aanbiedt. Ze zochten tenslotte op de zoekwoorden die relevant zijn voor jouw pagina.

Kwaliteit boven alles

Betalen voor een advertentie maar vervolgens een slechte website hebben, dat is iets wat Google graag voorkomt. Daarom krijgt je advertentie van Google een kwaliteitsscore, deze wordt gebaseerd op de verwachte Click through rate, de relevantie van de advertentietekst en de relevantie van de landingspagina. Wanneer je dus onzin in je advertentie of je landingspagina hebt staan, wordt je hier door Google voor bestraft. Je Cost per click zal dan hoger zijn. Dus hoe beter je je pagina optimaliseert, hoe goedkoper je kunt adverteren. Google doet dit bewust, zodat degene die zoekt, een zo goed mogelijk antwoord krijgt. Het is voor Google heel belangrijk dat de zoeker zo min mogelijk op onzin pagina’s terecht komt. Dit is namelijk ook schadelijk voor Google. Dus ook al verdient Google geld aan advertenties, ze vinden het belangrijker dat er kwaliteit op de website staat dan dat ze veel verdienen!

Er kan geconcludeerd worden dat zowel SEA als SEO belangrijk zijn voor je webpagina. SEA zorgt voor veel verkeer op de korte termijn, maar dit moet wel in combinatie zijn met een geoptimaliseerde website, anders kost het je alleen veel geld.

Linkbuilding: do of een don’t

Op de vraag of het een goed idee is om aan linkbuilding te doen kunnen we kort en krachtig zijn: Ja, doen! Linkbuilding is één van de factoren die ervoor kan zorgen dat jij goede posities in Google haalt. Sterker nog, het is een heel belangrijk onderdeel. Is dit een van de SEO onderdelen waar jij nog geen aandacht aan besteed? Lees dan verder voor meer informatie.

Linkbuilden is een duurzaam proces

Linkbuilden is niets meer of minder dan het vergaren van stemmen voor je website. Je krijgt een stem door ervoor te zorgen dat jouw website-link op de website van een ander komt te staan. Een verwijzing dus van website A naar website B (die van jou dus!). Linkbuilden kan soms erg tijdrovend zijn om links te scoren. Veel bedrijven kiezen daarom voor specialiseerde linkbuilders. Uitbesteden dus.

Wat is een don’t bij linkbuilding

Google zou (het grote) Google niet zijn er een aantal restricties aan linkbuilding verbonden zijn. Belangrijk bij het scoren van een linkje op een andere website zijn de waardes van deze website, de relevantie met jouw domein en het IP-adres. Dit gaan we voor je toelichten.

Een website met hele hoge waardes geeft de stem die een website aan je geeft meer kracht dan een startpagina of een website zonder content. Daarnaast is het niet interessant om een linkje te verkrijgen op een website over ICT als je kussens verkoopt.

Tot slot is het belangrijk om te letten op het IP-adres van de website waar je op wilt staan. Heeft een website hetzelfde IP-adres als dat van jou. Of vraag je linkjes aan op meerdere websites met hetzelfde IP, dan is dat niet interessant. Google ziet dit namelijk als een soort spam.

Linkbuilding Refresh Online Marketing

Refresh Online Marketing is al 10 jaar gespecialiseerd in Linkbuilden. Wij hebben op ons kantoor verschillende experts die dit voor jou kunnen doen. Onder het genot van een kop koffie of een alcoholische versnapering (na 4 uur) praten wij je graag bij over de mogelijkheden. Jij wilt toch ook scoren met jouw website? Wacht dan niet langer en neem contact op!